M a r g i t a   Š m í d o v á  

úvodní stránka   
kontakt   
 
    Nabízíme vám

  • Kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence (i zpětně) včetně daňového přiznání

  • Vedení podvojného účetnictví pro fyzické i právnické osoby (i zpětně) včetně daňového přiznání

  • Evidence a kontrola DPH, hlášení, formuláře

  • Evidence pracovníků, mzdové agendy, vypracování mezd, roční hlášení, spolupráce s úřadem práce v návaznosti na povinnosti zaměstnavatele vůči státu, správě sociálního zabezpečení a pojišťovnám

  • Služby spojené s ostatním vzděláváním dle Vašich požadavků - školení, či doškolování pracovníků i podnikajících subjektů

  Poskytujeme:

Zastupování jednotlivců, fyzických osob či právních subjektů na jednáních s orgány státní správy, OSSZ, zdravotními pojišťovnami, hygienickou stanicí, požární ochranou, živnostenskými úřady

Souhrnný zápis do rejstříku v rámci Obchodního soudu

Služby spojené s evidencí cizinců
        - v pracovním poměru
        - na živnostenské oprávnění


Víte že ...
            Můžeme za vás:


- dojednat splátkový kalendář při nenadálých platbách?

- řešit problémy spojené s pojistnou událostí?

- minimalizovat vhodným jednáním penalizace a pokuty?

- vystupovat s chladnou hlavou tam, kde by Vám překážely Vaše emoce?

kontaktujte nás: m@smidova.sk

f v .cz